Werkwijze op maat...

Geen coaching- of trainingstraject is gelijk. De vraagstelling is anders, de te bereiken doelen verschillen en de te hanteren methoden zijn gevarieerd. En niet in de laatste plaats de deelnemers; er is geen grotere diversiteit dan onder mensen.


Dit vraagt om maatwerk. Een aanpak die is toegesneden op de situatie en de personen. En waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.


Manage2Move kiest per situatie een passende werkwijze.
Dat wil niet zeggen dat het een verrassing is hoe het traject zal lopen. Integendeel. Manage2Move brengt het probleem in kaart en zet de juiste koers uit. Zodat vaststaat dat het doel daadwerkelijk bereikt wordt; onder het motto 'Zeggen wat je doet en doen wat je zegt'.


Waarop is de werkwijze van Manage2Move gebaseerd?--> 1/2