Werkwijze van Manage2Move staat van
tevoren vast...

De werkwijze van Manage2Move is altijd gebaseerd op:
 • duidelijkheid
 • kort tijdsbestek en strak tijdspad
 • efficiënt en doelgericht
 • prikkelend, soms confronterend
 • aandacht voor belemmerende overtuigingen
 • doorbreken van slachtoffergedrag
 • de eigen verantwoordelijkheid stimuleren en vergroten
 • afgestemd op persoonlijke behoeften en doelen
 • actieve interactie
 • een opbouwende samenwerking


  Vanzelfsprekend ligt de werkwijze van Manage2Move verankerd in vertrouwen en integriteit.


  <-- 1/2