Teamcoaching

Van Dale omschrijft een team als 'een groep samenwerkende personen'. Een compacte omschrijving voor een complex begrip.


In het bedrijfsleven is het doel van een team een bijdrage te leveren aan een positief bedrijfsresultaat. Helaas, het hebben van een gemeenschappelijk doel leidt nog niet automatisch tot een goed functionerend team, laat staan tot het bereiken van het doel. In een goed team is er balans tussen het teambelang en het individueel belang, kunnen kwaliteiten elkaar aanvullen en versterken en wordt belang gehecht aan waarden als samenwerking, motivatie, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.


Teamcoaching leidt tot inzicht in groepsprocessen, waardoor teams beter gaan functioneren.
<-- terug naar "Coaching Algemeen"
--> door naar "Executive Coaching"