Sandra Hendricks richtte in 2007
Manage2Move op...

Een logische stap in haar loopbaan en een direct gevolg van haar professionele interesses en studies. 'Practice what you preach' is dan ook van toepassing op haar eigen pad van ontwikkeling en ervaring.


Na de opleiding HBO Personeel&Arbeid volgde Sandra een coachingopleiding en nam ze deel aan diverse trainingen op het gebied van gedragsbeïnvloeding en ontwikkeling. Aanvullend verdiepte ze zich in haar vakgebied met de opleiding Arbeid&Organisatie Psychologie aan de Open Universiteit.


Haar werkgebied beslaat Human Resources in de brede zin van het woord, van coaching en training tot het implementeren van grote reorganisatietrajecten. Vanuit Sustainable Development begeleidt ze projecten in het kader van duurzaamheid, zoals risicoanalyse assessment van inkoopprocessen, en levert ze een bijdrage aan gedragsveranderingcampagnes, bijvoorbeeld ten aanzien van milieuzaken.


Haar werkervaring bouwde ze in een periode van 18 jaar op in het bedrijfsleven, waarvan ruim 10 jaar bij ABNAMRO.